Prednáška o astrofyzike

11. júna 2019 sme mali možnosť privítať mladého úspešného astrofyzika Petra Vereša, ktorý v príjemnej atmosfére našu malú skupinu previedol náplňou a významom svojej práce v Harvard-Smithonian Center for Astrophysics v Cambridge v USA. Pán Vereš je mladý astrofyzik, ktorý sa zaoberá najmä objavovaním nových asteroidov a komét, rizikom zrážky so Zemou a vlastnosťami asteroidov….

Ocenenie

za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja. Priestory coworkingového centra Banka Žilina patrili vo štvrtok 30.mája inováciám a atraktívnym nápadom v rámci podujatia Inovačný rozvoj regiónov. V závere dňa Žilinská župa ocenila najlepšie nápady aj študentské podnikateľské zámery Žilinského kraja. V kategórií Regionálny rozvoj sa o cenu uchádzalo deväť súťažiacich. V silnej konkurencii zvíťazil…

Májové prírastky

Ak navštívite Bioklimatický Park v máji, v závale zelene zahliadnete prírastky obyvateľov našej farmy i celého parku. Mláďatá už majú naše mačky, vajíčka vysedeli sliepky, kačice pižmové i slovenské biele husi. Na vajcia už zasadli i husi labutie. Tento rok zaznamenávame studený máj, uvidíme, či bude platiť stará pranostika „v stodole raj“. Ak nemôžete prísť…

Detské EKO programy

Praktická environmentálna výchova alebo ako naučiť deti láske k prírode, aby mali chuť ju objavovať, skúmať, učiť sa. Náplňou Ekoprogramov je praktická environmentálna výchova. V Bioklimatickom Parku Drienová prezentujeme pozitívne príklady spravovania krajiny pre zabezpečenie zdravých potravín, zdravej klímy, zdravých ekosystémov. Učiť deti v prírode o prírode je jednoznačne tá najlepšia cesta. Chceli by sme…

O čo sa budeme usilovať tento rok

Bioklimatický Park Drienová spravuje Občianske združenie Ekoenergia. Ekoenergia má v prenájme cca 20 ha pôdy, o ktorú sa snažíme čo najlepšie starať. Našim prioritným záujmom nie je poľnohospodárske podnikanie ale snaha o tvorbu územia v plnom súlade s prírodou. Chceme svojou dlhodobou činnosťou dosiahnuť, aby toto územie bolo vzorom pre adaptáciu na klimatické zmeny, ktoré sú neodvratné. Treba si…