Pôda, krajina – miesto pre každého

Našim dlhodobým cieľom je harmonický súlad a ochrana všetkých funkcií pôdy.

Pôda je naše najvzácnejšie prírodné bohatstvo, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi. Pôda je však aj limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty.

Rozumne neubližujúc pôde, hospodáriť. AKO?

Obnovujeme pôdu a krajinu spôsobmi, ktoré sú prírode blízke. 

  • obnova tradičných spôsobov hospodárenia
  • obnova druhovo bohatých trávnych porastov
  • vylúčenie používania chemických látok
  • ochrana a podpora prirodzených nepriateľov škodcov
  • pestovanie tradičných plodín
  • podpora biodiverzity
  • kosenie a pasenie

Obnova citovej väzby k pôde. 

Áno zabudli sme na pôde gazdovať, zveľaďovať ju pre svoju potrebu, pre potreby ďalších generácií. 

Domáce potraviny

Naša pôda prináša zdravé potraviny z vlastne domácej produkcie – mlieko, mäso, vajcia, med, rôzne druhy múk, chlieb, guláš … všetko v BIO kvalite.

poda_01