IMEF

Internacionálny medzináboženský environmentálny festival (IMEF) sa konal 26. júna 2021 v Bioklimatickom parku Drienová.

Celodenné podujatie bolo tematicky zamerané na aktuálne témy rezonujúce v environmentálne zmýšľajúcej spoločnosti. Cieľom tohto ročníka bol medzináboženský dialóg pre najpálčivejšiu environmentálnu tému súčasnosti, a tou je klimatická zmena. Posolstvo tohto podujatia si môžete prečítať v článku Posolstvo kňaza a včelára.

Program podujatia bol celodenný so začiatkom dopoludnia, kedy sa konalo medzináboženské (židovsko-katolícko-evanjelické) stretnutie. Jeho súčasťou bol i spoločný obed v prírode a ochutnávka tradičných jedál pripravených zo surovín vyprodukovaných v Bioklimatickom Parku Drienová, kedže súčasťou parku je i malá komunitná biofarma. Podujatie počas celého dňa dopĺňali i vystúpenia Folklórneho súboru Studničky z Rajca. Ďalšou časťou programu boli lektorované prehliadky parku, počas ktorej sa účastníci dozvedeli o význame realizovaných opatrení pre adaptáciu na zmenu klímy. Podujatie navštívilo viac ako 100 domácich i zahraničných účastníkov.

Pozvánka na festival

Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Pridaj komentár