Obnova biodiverzity

Obnova biologickej rozmanitosti pre zachovanie ekosystémových služieb.

Čo sú ekosystémové služby? 

Jednoducho povedané sú to služby, ktoré nám poskytuje príroda – opeľovanie, regulácia klímy, úrodnosť pôdy a produkcia potravín, palív, liečiv … atd.

Cieľom aktivít v Bioklimatickom Parku je obnoviť a zvýšiť biodiverzitu a vytvárať tak zdravé ekosystémy v krajine, ktorá bola pol storočia devastovaná intenzívnym poľnohospodárstvom. My veríme, že je to stále možné.