Vzdelávacie EKOprogramy pre školy

V rámci projektu „Láska k zemi – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšehradských krajinách“ realizoval správca Bioklimatického Parku Drienová – OZ Ekoenergia – Vzdelávacie EKOprogramy pre základné školy.

Náplňou Ekoprogramov bola praktická environmentálna výchova pre deti v predškolskom a školskom veku. Bioklimatický Park Drienová prezentuje pozitívne príklady spravovania krajiny pre zabezpečenie zdravých potravín, zdravej klímy, zdravých ekosystémov. Učiť deti v prírode o prírode je jednoznačne tá najlepšia cesta. Cieľom programov bolo tiež prispieť k tomu, aby sa učenie vonku stalo súčasťou bežnej výuky na školách.

„Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a budem si pamätať, nechaj ma to urobiť a budem si to pamätať celý život.“ Slová českej ekopedagogičky a propagátorky školských záhrad. EKO programy boli rovnako vedené formou „spoznaj – zaži – vyskúšaj“. Cieľom bolo, aby sa deti aktívne zúčastňovali na ochrane prírody a vnímali ju ako dôležitú súčasť nášho života. Chceli sme ich inšpirovať a motivovať k rozvíjaniu získaných vedomostí doma, v škole, vo svojom okolí.

EKOprogramy júl-august 2020 – fotogaléria zážitkov

Počas júla 2020 nás navštívili deti z denných letných táborov z Kamennej Poruby, Višňového, Rajeckých Teplíc a Zborova nad Bystricou. V rámci projektu V4 sme v júli realizovali 6 celodenných EKOprogramov, ktorých sa zúčastnilo 161 žiakov a 18 pedagógov.

Počas augusta 2020 sme privítali deti z letných táborov v Čadci, Rajci a Rajeckých Tepliciach. V auguste sme realizovali 3 celodenné Ekoprogramy, ktorých sa zúčastnilo 96 žiakov a 12 pedagógov.