Komunitná vinica


Komunitná vinica v Rajeckej doline – keď láska k pôde spája generácie

Realizácia: 1.3.2021 – 30.11.2021

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Cieľom projektu je podpora eko-komunitných medzigeneračných aktivít realizovaných v Bioklimatickom parku Drienová zameraných na založenie a starostlivosť o komunitný viničný sad unikátnych odrôd muštového i stolového viniča vhodných pre chladnejšie oblasti, ktoré tu budú pestované prírode blízkym spôsobom. Cieľom je tiež vytvorenie praktickej ukážky prispôsobovania sa zmene klímy v regióne – schopnosti plodín adaptovať sa a zabezpečovať ľuďom potravu v nových podmienkach.

Zapojiť sa môžete i vy

Aktivity sa realizovali v Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci a cieľovou skupinou boli obyvatelia Rajeckej doliny s dôrazom na medzigeneračnú spoluprácu a zapájanie znevýhodnených skupín.

Aktivity

Počas celého roka 2021 sa konali medzigeneračné brigády, počas ktorých sme spoločne s odborníkmi zakladali viničovú škôlku, starali sa o sadenice, udržiavali jej okolie. Ďalej sa počas brigád pripravovala pôda pre výsadbu viničného sadu z dopestovaných sadeníc, ktoré sa budú vysádzať na jar 2022. Rovnako bola nevyhnutná úprava chodníkov k viničnému sadu pre bezpečný prístup. Ďalšou časťou bola realizácia pivnice na uskladnenie sadeníc a budúcej úrody.

Chceli by ste si vo svojej záhrade vysadiť vinič?

Cieľom je tiež podeliť sa so skúsenosťami s pestovaním viniča v chladnejších oblastiach. V našom Infocentre BIOKLIMA v Rajci (v Perníkovej chalúpke) je k dispozícii odborný materiál vytvorený v rámci projektu – Manuál na výsadbu viničového sadu. Do budúcnosti bude pre záujemcov o sadenice slúžiť viničný sad ako genetická banka odolných odrôd viniča pre chladnejšie oblasti.

Čo sme už spoločne stihli

Sadenie viniča – prečítajte si článok