Festival krajiny a klímy 2021

Podujatie sa bude konať v termíne 25.6.2021 – 26.6.2021

Samotný Festival krajiny a klímy v Bioklimatickom parku Drienová sa bude konať v sobotu 26. júna 2021. Podujatie bude mať višegrádsky, medzinárodný, multikultúrny a ekumenický charakter – cieľom je zvyšovať povedomie o cieľoch projektu medzi rôznymi cieľovými skupinami. Účastníkmi festivalu budú malí poľnohospodári, ekologické inštitúcie a užívatelia pôdy zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Podujatie sa bude konať v areáli Bioklimatického parku Drienová. Počas podujatia budú pre účastníkov podujatia pripravené zaujímavé workshopy,

ktoré budú prezentované partnermi projektu. 25.6.2021 sa bude konať stretnutie projektových partnerov, na ktorom budú predstavené výsledky projektových aktivít. Projektový tím a zúčastnení partneri predstavia procesy, metódy, skutočné výsledky a budúce očakávané výsledky v procese zmierňovania zmeny podnebia. Jedinečné prostredie Bioklimatického parku Drienová bude slúžiť na prezentáciu praktických príkladov environmentálne zodpovedného správania sa k životnému prostrediu.
Počas podujatia sa predstaví i miestny folklórny súbor Studničky.