Biodiverzita

Pre nás v Bioklimatickom Parku biodiverzita znamená nebrániť prírode vytvárať mnohoraké prejavy a nesnažiť sa jej vnútiť svoje predstavy. Jediné čo sa od nás očakáva je to, aby sme sa pokúsili napraviť škody na pôde, porastoch, vodnom režime a všetko ostatné príde samo. Bez vody niet život a preto je prvotnou snahou udržať v prostredí vodu, aj tú, ktorú nezmyselné meliorácie vyháňajú aj po mnohých rokoch. Je úplne nevyhnutné vytvárať malé vodné plochy a prehrádzky, aby sa voda udržala v prírode.

Do vody sa vracajú žaby, užovky, vodomerky, najrôznejšie vodné chrobáky. Za nimi prichádzajú kačice, bocian biely i čierny, chrapkáč, trsteniarik, lastovičky, netopiere a úžasné množstvo vtákov (drozdy, škorce, ďatle, kukučky, sýkorky, brhlíky, trasochvosty, …). Už po roku sme videli explóziu života. Miesto tu majú bystrušky, motýle, bažanty, lasice, líšky, kuny, zajace i srny. Samozrejme škorvánok a množstvo iných spevavých vtákov.

 

Na gazdovskom dvore

Zámerom Parku Drienová je poukázať, že chov domácich zvierat prináša síce veľa každodennej práce, ale môže prinášať tiež potešenie, nové vedomosti i obživu. Je úžasné sledovať všetky druhy chovaných zvierat, študovať ich etológiu a chápať ich správanie. Inšpiráciou nám je množstvo vedomostí chovateľov, ktorí dokážu vyrábať Slovenskú klasickú bryndzu presne tak, ako nás to učil prof. Ebringer.

V Bioklimatickom Parku našlo domov množstvo zvierat: pôvodné karpatské plemeno koní huculy Belis a Lucka, slovenské teplokrvníky Haja a Luna, jalovička škótskeho náhorného dobytka Dora, kozy pozbierané z rôznych regiónov Slovenska: Mica, Rózka, Gréta, Cilka a ďalšie, capy Ivan a Gejza. Všetky kozičky mali potomkov, hlavne capkov. Pekné stádo už majú aj kamerunské ovce a slovenské valašky. 

Osobitne sa v parku venujeme husiam. Husi boli vždy neodmysliteľnou súčasťou našich dedín a dávali ľuďom obživu, vypásali lúky a predovšetkým každá nevesta musela mať periny z husieho peria. Inšpiráciou pre chov nám je prírodovedec a etológ Konrád Lorenz, ktorý sa dlhé roky venoval obyčajnej husi divej.

Na husiach sledujeme úžasné vytváranie rodín, hierarchiu, vzťahy, ako aj zmysel pre ochranu svojho potomstva. Ustavične sa potvrdzuje, že žiadne liahne a umelé chovy nenahradia obyčajnú hus a pasienky. Chov husí dopĺňajú Ruánske kačice, Kačice pižmové a Indické bežce.