Zo škôlky do vinohradu

„Komunitná vinica v Rajeckej doline – zo škôlky do vinohradu“

Realizácia: 1.3.2022 – 30.11.2022

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Cieľom projektu bolo pokračovanie projektu „Komunitná vinica“, ktorý zahŕňal eko-komunitné medzigeneračné a medzinárodné aktivity v Bioklimatickom parku Drienová zamerané na založenie a starostlivosť o komunitný viničný sad unikátnych odrôd viniča vhodných pre chladnejšie oblasti, ktoré tu budú pestované prírode blízkym spôsobom. V rámci projektu vznikla v regióne praktická ukážka prispôsobovania sa zmene klímy so zameraním na adaptáciu plodín,zadržiavanie dažďovej vody,predchádzanie suchu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Aktivity sa realizovali v Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci a cieľovou skupinou boli obyvatelia Rajeckej doliny s dôrazom na medzigeneračnú spoluprácu a zapájanie znevýhodnených skupín, medzi nimi i ľudia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny.

Aktivity

Počas roka 2022 sa konali medzigeneračné brigády, počas ktorých sme spoločne s odborníkmi pripravovali pôdu, vrúble a štepy viniča. V apríli sme osadili veterné čerpadlo, ktoré bude slúžiť na zavlažovanie vinohradu. V máji sa konali 3 brigády, v rámci ktorých sme vysadili 360 sadeníc viniča do budúceho vinohradu. Po výsadbe nás čakalo pravidelné polievanie, ochrana pred vetrom, zelené hnojenia, aplikovanie hnojív prírodného charakteru a úprava pH pôdy dolomitom. Vďaka starostlivosti a vodozádržným opatreniam sa i napriek horúcemu suchu neujali len 2 sadenice viniča. V auguste sa nám podarilo dokončiť i vínnu pivničku na uskladnenie budúcej úrody.

Fotogaléria