Publicita

Kontaktná osoba pre publicitu:

Kristína Wimmerová – projektová manažérka

email: park.drienova@gmail.com, tel.: 0918 395 090

V rámci projektu boli vytvorené informačné materiály:

Stolový kalendár pre rok 2023