Festival krajiny a klímy 2023

V sobotu 24. júna 2023 sa v Bioklimatickom parku Drienová opäť konal Festival krajiny a klímy.

Cieľom podujatia je inšpirovať návštevníkov z radov širokej verejnosti, miestnych komunít, samospráv i seba navzájom. Počas ekumenického stretnutia si návštevníci vypočuli posolstvá o spoločnej ceste k slušnej a ľudskejšej spoločnosti, ktorá má v úcte dary Zeme.

Tento rok sa však návštevníci okrem ukážok opatrení pre ozdravenie klímy v rámci areálu mohli pristaviť aj pri ukážkach a prezentáciách zameraných na čisté a ekologické vykurovanie. Táto oblasť ochrany klímy, ovzdušia i ľudského zdravia na Slovensku potrebuje oveľa intenzívnejšiu propagáciu a podporu. Domácnosti sú totiž najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku. Práve vykurovanie domácností má najväčší podiel na emisiách oxidu uhoľnatého (57 %) a je tiež najväčším zdrojom hrubých a jemných prachových častíc v ovzduší (60-80 %).

Na festival prijali pozvanie aj partneri projektu KLÍMA BEST. Zaujímavú ukážku nám priniesol Erik Eid Hohle z Energigarden v Nórsku. Návštevníci videli výrobu tepla a zároveň elektrickej energie z biomasy na modernom bio-variči, ktorý slúži na prípravu jedla i nabíjanie svetla, či mobilu. Takéto variče boli z Nórska distribuované i ľuďom v núdzi a bez elektrickej energie do vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Svoje aktivity v oblasti efektívneho vykurovania prezentovala aj Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá si pripravila aktivity aj pre detských návštevníkov.

Spoločne sme sa stretli pri obede v prírode a diskutovali o opatreniach, ktorými môžeme prispieť k ochrane klímy. Atmosféru nám ako vždy spríjemňoval ľudový súbor studničky z Rajca.

Ďakujeme za návštevu!

Festival krajiny a klímy 2022