Pustovňa Antona Srholca

Od roku 2014 stojí v Bioklimatickom Parku Drienová pustovňa venovaná pamiatke Antona Srholca.

„Je 7. januára 2019 a to sú 3 roky od smrti Antona Srholca. Iste neprislúcha mne ani nikomu zo smrteľníkov rozhodovať o tom, kto je a kto nie je v nebi. Ak by však takémuto skvostu medzi nami, čo sme sa objavili na tejto zemi nemal tento titul prislúchať, tak ja už potom neviem komu. Mňa na ňom fascinovalo práve to, že napriek tomu čo mu spôsobili ľudia nezanevrel na nich ale vedel neskutočným spôsobom rozširovať svedectvo tlmočiace príklad nášho Pána Ježiša Krista.“ Ladislav Židek

Pustovňa je miesto, kam si môžete prísť kedykoľvek „vyčistiť hlavu“. Každoročne v januári sa tu stretávame počas Trojkráľového večera i pri spomienke na Antónia. Koncom júna sa pravidelne v Parku koná Ekumenické stretnutie. Pustovňu chodia navštevovať i členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska.

Pustovňa je zasadená v Parku spolu spolu s ovocným sadom starých odrôd s viac než 150 ovocnými stromami. Rastie spolu so sadom a vytvárajú tak úžasný prvok v krajine. V sade sa využíva extenzívne pasenie stáda kamerunských oviec. Sú priateľské a zvedavé.