Semináre pre študentov

Úvodné semináre v rámci kampane „Viac tepla, menej dymu“ boli určené pre študentov a študentky stredných škôl v Žilinskom kraji.

Prvý seminár sa konal 28. marca 2023 v kongresovej sále úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Seminára sa zúčastnilo viac ako 110 študentov z 9-tich stredných škôl s pedagogickým dozorom a envirokoordinátormi.

foto by František Dokoupil, ŽSK

Program začal prednáškou o kvalite ovzdušia a najvýznamnejších zdrojoch znečistenia ovzdušia – vedeli ste napríklad, že domácnosti a predovšetkým ich vykurovanie sú najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku? Znečisťujúce látky v ovzduší predstavujú neviditeľné riziko pre naše zdravie a je potrebné hľadať udržateľné riešenia pre všetkých obyvateľov. Ďalšia prednáška o využívaní obnoviteľných zdrojov energie študentom predstavila možnosti vykurovania a chladenia domácností s ich výhodami a nevýhodami aj v kontexte klimatickej zmeny. 

V druhej časti programu sme študentom predstavili, aké inovatívne a environmentálne myšlienky v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie má Biomasové logistické centrum  pre Slovensko. Pozvali sme ich aj do Bioklimatického parku Drienová a predstavili projekt KLÍMA BEST.

Ďalšie dva semináre sa konali v showroome Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci a boli spojené aj s exkurziou do výroby drevných peliet. V dňoch 4. a 5. apríla 2023 sa na seminároch zúčastnilo takmer 70 študentov zo Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Námestova a Krásna nad Kysucou.

Na záver tohto programu sme ich pozvali na exkurziu do výroby drevných peliet, kde mali možnosť vidieť celý logistický reťazec od zvozu drevného odpadu, jeho spracovanie vo výrobnej linke ako aj balenie a skladovanie výsledného ekologického produktu – drevných peliet. Veríme, že sme ich inšpirovali a motivovali správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu. 

Semináre sme organizovali v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom , Žilinskou univerzitou – Katedrou energetickej techniky a Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Fotogaléria: