Dokumenty

Na realizáciu projektu ACC05P01 – „KLÍMA INFO – Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu“ v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“ boli uzatvorené:

Projektová zmluva na realizáciu projektu uzatvorená medzi Prijímateľom Občianske združenie Ekoenergia a Správcom programu Ministerstvo životného prostredia SR.

Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Občianske združenie Ekoenergia a Partnerom 1 Slovenská agentúra životného prostredia.

Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Občianske združenie Ekoenergia a Partnerom 2 The Energy Farm International Foundation a Partnerom 3 International Development Norway.

Dodatok č.1 k Partnerskej dohode s Nórskymi partnermi