Solárne jazdy – Zelená energia pre život

Navštívte naše Info KLÍMA centrum v Rajci! Práve odtiaľ štartujú Solárne jazdy do Bioklimatického parku Drienová na elektrických bicykloch, ktoré sú spojené s praktickými ukážkami využívania obnoviteľnej energie v každodennom živote.

Čo všetko sa dozviete a uvidíte?

Aký vplyv má doprava na klimatickú zmenu? V roku 2019 práve doprava vypustila do ovzdušia 23 percent z celosvetovej produkcie CO2. Doprava by sa mala čo najskôr odkloniť od fosílnych palív a prejsť na energeticky efektívnejší pohon. V tom bude mať dôležitú úlohu aj elektromobilita nabíjaná z obnoviteľných zdrojov energie, tak ako naše elektrobicykle, ktoré vás v rámci Solárnej jazdy „odvezú“ do Bioklimatického parku Drienová.

Prečo a ako jednoducho využívať obnoviteľnú energiu na zmiernenie zmeny klímy? Prakticky uvidíte aký je život na farme bez elektrickej prípojky, čo je to energetická sebestačnosť a akú energiu využívame v Bioklimatickom parku Drienová na rôzne účely – využívanie solárnej, veternej energie a biomasy.

Aké sú ciele Slovenska a Európskej únie pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050? Jednoznačne musíme investovať do nových technológií, využívať obnoviteľné zdroje energie, znižovať spotrebu energie, stavť úsporné obydlia, preferovať moderný čistý priemysel, vuyžívať ekologické dopravné prostriedky atď. Práve preto dnes viac ako inokedy potrebujeme aktívnych občanov.  Individuálne zmeny v živote sú veľmi dôležité, ale čo dnes potrebujeme nutne, je zodpovedné vládnutie, ktoré reflektuje zmenu klímy a má ju za nadrezortnú prioritu.

Ak sa chcete zúčastniť Solárnej jazdy vyplňte napríklad tento REGISTRAČNÝ FORMULÁR alebo kontaktujte koordinátora aktivity.

Koordinátor aktivity je Ivana Huljak KONTAKT: huljak.ivana@gmail.com , tel. 0911 131 711

Fotogaléria: