Klímafest 2022

Festival krajiny a klímy sa konal 25. júna 2022 v Bioklimatickom parku Drienová.

Festival začal privítaním pri zvonici kde bol projekt KLÍMA BEST, predstavený smerom k verejnosti, zástupcom verejnej správy, užívateľom pôdy a malým farmárom z miestnych komunít. Program pokračoval medzinárodným ekumenickým stretnutím počas ktorého sa rečníci zamerali na hlavnú tému tohtoročného festivalu a tou je VODA PRE KLÍMU. Účastníci sa mohli presvedčiť, že zadržiavanie dažďovej vody a obnova biodiverzity je to, čo naša krajina v čase postupujúcej klimatickej krízy veľmi potrebuje!

Počas podujatia boli pre účastníkov podujatia pripravený spoločný obed v prírode, zaujímavé témy na diskusie a atmosféru spríjemňoval ľudový súbor Studničky z Rajca.

Partner projektu – Slovenská agentúra životného prostredia počas celého dňa oslovovala návštevníkov prezentačným stánkom zameraným na príčiny a dopady klimatickej zmeny. Zaujali i detských návštevníkov, ktorí sa hravou formou dozvedeli, čo je to klimatická zmena.

Privítali sme najmä účastníkov z miestnych komunít a blízkeho okolia ale aj z Českého Tešína, Bratislavy a Skalice. Špeciálne nás potešila účasť pani Zuzany Mulkerin z New Yersey, ktorá na Slovensku i v USA zastupuje organizáciu Voices of Water.

Návštevníci sme počas celého dňa sprevádzali po parku so systémom vodozádržných opatrení, pozorovali explóziu života, stretli mnoho inšpiratívnych ľudí, mali možnosť zamyslieť sa nad duchovným posolstvom, učiť sa spolu s deťmi, spoznať lokálnu sebestačnosť, diskutovať o zmene klímy s odborníkmi, zdieľať svoje skúsenosti …