Klímafest 2022

Festival krajiny a klímy sa konal 25. júna 2022 v Bioklimatickom parku Drienová.

Festival začal privítaním pri zvonici kde bol projekt KLÍMA BEST, predstavený smerom k verejnosti, zástupcom verejnej správy, užívateľom pôdy a malým farmárom z miestnych komunít. Program pokračoval medzinárodným ekumenickým stretnutím počas ktorého sa rečníci zamerali na hlavnú tému tohtoročného festivalu a tou je VODA PRE KLÍMU. Účastníci sa mohli presvedčiť, že zadržiavanie dažďovej vody a obnova biodiverzity je to, čo naša krajina v čase postupujúcej klimatickej krízy veľmi potrebuje!

Počas podujatia boli pre účastníkov podujatia pripravený spoločný obed v prírode, zaujímavé témy na diskusie a atmosféru spríjemňoval ľudový súbor Studničky z Rajca.

Partner projektu – Slovenská agentúra životného prostredia počas celého dňa oslovovala návštevníkov prezentačným stánkom zameraným na príčiny a dopady klimatickej zmeny. Zaujali i detských návštevníkov, ktorí sa hravou formou dozvedeli, čo je to klimatická zmena.

Privítali sme najmä účastníkov z miestnych komunít a blízkeho okolia ale aj z Českého Tešína, Bratislavy a Skalice. Špeciálne nás potešila účasť pani Zuzany Mulkerin z New Yersey, ktorá na Slovensku i v USA zastupuje organizáciu Voices of Water a vďaka nej bol uverejnený článok „Every drop counts“ na webstránkach OSN.

Návštevníkov sme počas celého dňa sprevádzali po Bioklimatickom parku a prezentovali systém vodozádržných opatrení. Návštevníci tak mohli pozorovať explóziu života, stretnúť veľa inšpiratívnych ľudí, mali možnosť zamyslieť sa nad duchovným posolstvom, učiť sa spolu s deťmi, spoznať lokálnu sebestačnosť, diskutovať o zmene klímy s odborníkmi, zdieľať svoje skúsenosti …

Tešíme sa na Festival krajiny a klímy v roku 2023!