Kráľovná obilnín – ŠPALDA

V rámci projektu sa v Bioklimatickom parku Drienová počas celého roka 2021 realizovali eko-komunitné aktivity zamerané na prírode blízke pestovanie starých druhov obilnín – špaldy a raže. Aktivity zahŕňali celoročnú starostlivosť o pôdu od siatia až po zber a spracovanie úrody formou brigád v rámci samotného pestovania (príprava pôdy, siatie), zberu a spracovania úrody (žatva, čistenie rajtárom, prirodzené sušenie) – brigády v rámci čistenia, údržby okolia políčok, ďalšieho využitia slamy po žatve – brigády v rámci realizácie jednoduchého oplotenia a prístrešku – brigády v rámci údržby existujúcich vodozádržných opatrení nevyhnutných na udržanie vody v krajine. Na konci projektu sa pre účastníkov aktivít konala Špaldová slávnosť, kde si pochutnali na spoločne pripravenom jedle z vlastnej úrody a lokálnych surovín.

Dôležitou súčasťou projektu je vypracovanie Programu trvalej regenerácie vodných zdrojov v Rajeckej doline, pre hornú časť Rajeckej doliny. V programe je detailne zhodnotený potenciál obcí Čičmany, Fačkov, Rajecká Lesná, Rajec, Ďurčiná a navrhnutých množstvo opatrení na zadržiavanie vody a následnú obnovu pôdy, lesov a celkovo životného prostredia v záujme dostatku vody a prinavrátenie vody do spodných vôd i prostredia. V praxi to znamená, že sa nám podarilo získať dôkladné poznatky koľko dažďovej vody z územia bez úžitku odteká a prispieva k povodniam a aký objem dažďových vôd je potrebné v území zadržať, aby dochádzalo k prirodzenej regenerácii zásob vodných zdrojov.

Súčasťou projektu bola aj informačno – edukačná kamapaň „Špalda nad zlato“ – zameraná na prezentáciu úspešného modelu komunitného pestovania a získavanie nových záujemcov pre tieto aktivity, prezentáciu zdravých produktov zo surovín dopestovaných lokálne a sebestačne a vzdelávanie o súvislostiach medzi zmenou klímy a potravinovou sebestačnosťou regiónu. Na účely kampane bol využitý potenciál vlastného zabehnutého Infocentra BIOKLIMA v Rajci.

V rámci kampane sme vytvorili brožúru „Zdravé recepty zo špaldy“, informačný leták o projekte a prezentačné materiály ako sú špaldové vankúše a biobalíčky, ktoré boli počas roka distribuované cieľovým skupinám v Infocentre BIOKLIMA v Rajci i v Bioklimatickom parku Drienová.