Bioklimatický Park

Čo je to Bioklimatický Park? 

Bioklimatický Park Drienová vznikol v roku 2014 za účelom obnovy zdevastovanej poľnohospodárskej krajiny – takmer nulová biodiverzita, unavená pôda a vyschnutá krajina. Dnes môžeme smelo povedať,  že život sa pomaly vracia …

Kto sme?

Bioklimatický Park Drienová spravuje Občianske združenie Ekoenergia, V súčasnosti pripravujeme ďalšie projekty, ktoré by umožnili aktivity smerujúce k praktickému vzdelávaniu rôznych cieľových skupín ale najmä k šíreniu myšlienok, najlepších riešení a prírode blízkych opatrení pre obnovu a zachovanie funkcií vidieckej krajiny.

Starostlivosť o 27 ha územie si však  samozrejme vyžaduje každodennú manuálnu prácu – vlastne normálne gazdovanie na pôde, jej zveľaďovanie pre našu potrebu, pre potrebu ďalších generácií. V tomto smere fungujeme ako malá komunitná farma. Ľudia,  priatelia, dobrovoľníci, ktorí cítia potrebu urobiť niečo správne pre svoju rodnú hrudu, rodinu, zdravie, pre seba … Nie je to veru dávno, časy keď ľudia nechodili do prírody oddychovať, ľudia v nej žili.

Čo tu nájdete?

Nájdete tu gazdovský dvor, ovocný sad starých odrôd, včelie úle, pustovňu Antona Srholca, praktické školiace stredisko pre obnoviteľné zdroje energie. Vytvárame biokoridory, pestujeme tradičné druhy poľnohospodárskych plodín, pečieme kváskový chlieb z vlastnej bio múky,  energiu získavame len z prírody, obnovujeme pôdu a krajinu spôsobmi, ktoré sú prírode blízke.

Ponúkame EKO vzdelávacie a zážitkové programy pre MŠ a ZŠ, exkurzie náučným chodníkom OBJAVUJ Bioklimatický Park, praktické workshopy, programy pre dobrovoľníkov…