Menej áut, viac života

V rámci projektu KLÍMA BEST prejde úpravou areál partnera projektu – Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici.

Sídlo agentúry je situované vo frekventovanej časti mesta, nachádza sa medzi budovami viacerých administratívnych organizácií a stredných škôl, okolo ktorých denne prechádzajú zamestnanci, študenti a obyvatelia mesta.

Cieľom aktivity je zmeniť tento koridor na miesto s nižšou koncentráciou áut a, naopak, s vyššou diverzitou života, biodiverzitou. Realizáciou jednotlivých opatrení chceme poukázať na konkrétne príklady, ako môžeme zmierňovať a prispôsobovať sa zmene klímy v každodennom živote, a tak zvyšovať povedomie verejnosti o tejto téme. Z praktického hľadiska pribudne v areáli agentúry prístrešok na bicykle so zelenou strechou a solárnym nabíjaním, kontajner na povrchové zachytávanie dažďovej vody, stanovištia a napájadlá pre hmyz či vtáky, vysadí sa biodiverzitná lúka s kvitnúcimi druhmi pôvodných rastlín. Tieto opatrenia budú doplnené informačnými podujatiami a propagačno-vzdelávacími materiálmi. Všetky navrhované aktivity kampane budú označené a realizované pod spoločným mottom Menej áut, viac života, aby boli ľahko identifikovateľné.