Edukačné balíčky a kreatívna súťaž pre školy

Na záver projektu „Láska k pôde – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšehradských krajinách“ sme pripravili kreatívno-edukatívnu aktivitu pre žiakov 1. stupňa základných škôl v rámci dvoch krajín V4 – Českej republiky a Poľska. V spolupráci s projektovými partnermi sme vybrali 4 základné školy.

Do aktivity sa zapojili 2 české školy – 62 žiakov Masarykovej základnej školy v Návsí a 69 žiakov Základnej školy pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami z Třinca. V Poľsku sa zapojili 2 základné školy v Bielsko Bialej – 69 žiakov zo Základnej školy č. 3 a 65 žiakov zo Základnej školy č. 20.

V rámci projektu lektori pre deti pripravili edukačné balíčky, ktorých súčasťou boli aj pracovné listy Bioklimapark, ktoré boli školám zaslané v septembri na začiatku aktivity. Prvou úlohou bolo vypracovať pracovné listy, ktoré deťom predstavili Bioklimatický park Drienová a jeho úlohu prostredníctvom jeho zvieracích obyvateľov.

V druhej úlohe mali žiaci namaľovať vybraného živočícha z Bioklimatického parku Drienová v jeho prirodzenom prostredí, ktoré nie je ešte ovplyvnené klimatickou zmenou. Spolu s pedagógmi sa zamysleli aké zmeny môže spôsobiť klimatická zmena týmto živočíchom a ako a či sa im budú vedieť prispôsobiť.

Tretia úloha bola tvorivá výzva, v ktorej si mali namaľované zvieratko predstaviť ako špaldový vankúšik, navrhnúť jeho dizajn a vyrobiť papierovú maketu vankúšika v tvare valčeka. Dozvedeli sa, že v Bioklimatickom parku Drienová sa pestuje špaldová pšenica, z ktorej sa melie skvelá a zdravá múka a to šupiek sa vyrábajú špaldové vankúše.

Z každej školy sme na konci vybrali 9 víťazných prác, ktoré boli, ako inak, odmenené špladovými vankúšikmi. Víťazné práce i víťazov nájdete v galérii.

Žiaci týchto škôl sa aspoň prostredníctvom tejto aktivity mohli preniesť do Bioklimatického parku Drienová, keďže pandémia nám nedovolila privítať ich osobne.

Pedagógovia všetko zdokumentovali a aj my sme mohli nahliadnuť do tvorivého procesu. Správa o aktivite bola zverejnená i na webstránkach zapojených škôl.

Szkoła podstawowa Nr 3 Bielsko Biala

Szkoła podstawowa Nr 20 Bielsko Biala

MŠ, ZŠ a SŠ pre deti a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami Třinec

Masarykova Základní škola Návsí