After LIFE

Občianske združenie Ekoenergia prebralo k 31.5.2020 záväzky vyplývajúce z trvalej udržateľnosti projektu „Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie“ SMAPUDE_LIFE (LIFE12 INF/SK/000165). Projekt implementovala BIOMASA, združenie právnických osôb v období 2013 – 2017. Udržateľnosť projektu bude preukazovaná plnením indikátorov projektu každoročne až do 02/2023.