Voda pre krajinu

Vodozádržné opatrenia pre ozdravenie klímy a revitalizáciu poškodenej krajiny.

Klimatické zmeny – už ste o nich počuli? Sucho je už dnes ich najviditeľnejší, najciteľnejší a najzásadnejší dôsledok. 

Ozdraviť klímu môžeme jednoduchým, no efektívnym zadržiavaním dažďovej vody tam, kam dopadne. 

Význam vodozádržných opatrení:

  • sploštenie povodňovej vlny
  • zadržiavanie povodňových splavenín
  • zvýšenie zásob podzemných vôd
  • zvýšenie prietoku v čase sucha
  • biodiverzita – lepšie podmienky pre živo rastlín a živočíchov
  • ochladzovanie prostredia