Voda

Voda v jazere a okolí

Keď sme prišli do priestoru terajšieho Bioklimatického Parku Drienová v roku 2014 tak v podstate tam bola jedna veľká monokultúra, sucho a bez života.

 

Na jeseň bolo mokro a pri žatve úplne zdevastovali pôdu kombajny aj polmetrovými koľajami. Potom v zime v strede obrázku zvyšky starého stohu slamy ešte niekto zapálil a požiarnici si tam urobili cvičenie a plocha 100 x 200 m zostala ako vojenské územie.

Tak sme sa do toho pustili.

Čoskoro sme okrem problému monokultúr silne dotovaných veľkým množstvom všetkých možných herbicídov, pesticídov, množstva meliorácií, anti moluscídov a širokej škály umelých hnojív pochopili, že jedným z najväčších problémov bude voda. Záplavy v čase dažďov (foto) a pri jarnom topení snehu a následne od apríla do októbra totálne sucho.

Veľmi dlho sme diskutovali, študovali, kontrolovali územie, hľadali a navrhovali riešenie. Tak sa zrodil Park Drienová a v roku 2017 filozofia Bioklimatického Parku Drienová (www.bioklimapark.com ).

Hlavne Michal Kravčík a Pavol Šutý nám dali množstvo rozumu a priložili ruku k dielu a tak sme postupne tvorili veľké množstvo malých vodozádržných opatrení hlavne mimo toku, veľmi citlivo zakomponovaných do prostredia. Voda v potokoch je úplne preč, so zvyškami sa polieva celé dni ihrisko, ale čo je dôležité vďaka jej zadržiavaniu aj v roku 2018 môžeme ukázať výsledky – zelené pastviny.

Chceme veriť tomu, že sa nám za desať – dvadsať rokov (ak vydržíme :)) podarí urobiť z tohto územia to, čo sme si predsavzali: Bioklimatický Park Drienová.