Sadenie viniča

V rámci medzigeneračnej spolupráce sa 15. mája 2021 uskutočnila prvá z brigád, počas ktorej dobrovoľníci začali s výsadbou viničnej škôlky unikátnych odrôd muštového i stolového viniča vhodných pre chladnejšie oblasti, ktoré tu budú pestované prírode blízkym spôsobom. Bude slúžiť tiež ako praktická ukážka prispôsobovania sa zmene klímy v regióne – schopnosti plodín adaptovať sa a zabezpečovať ľuďom potravu v nových podmienkach.

Do našej škôlky sme za uplynulý týždeň vysadili cca 130 kusov sadeníc najrôznejších odrôd hrozna stolového a aj na mušt. Možno 100 odrôd. Novú genetickú banku. Najskôr sme museli urobiť záhony a namiešať kvalitnú zeminu. Na druhej strane kopca zasa chystáme miesto, kde vinič na budúcu jar vysadíme. Jeho šľachteniu pre tvrdšie podmienky ako adaptácii na zmenu klímy sa venuje môj dlhoročný priateľ Daniel Gajdoš. Pozrite foto z nášho medzigeneračného stretnutia, kde zapájame deti, dospelých aj dôchodcov, ktorí odovzdávajú skúsenosti. Dokonca aj návštevníci z Česka. Zdraví, chorí, postihnutí. A nachystané nádoby hlavne s hnojivom z nakvaseného trusu oviec, kôz, alpák, koní.

Aktivity sa konajú v rámci projektu „Komunitná vinica v Rajeckej doline – keď láska k pôde spája generácie“. Za finančnú podporu ďakujeme Žilinskému samosprávneho kraju. Viac o projekte na web stránke projektu:https://bioklimapark.com/komunitna-vinica/

Nech sa páči foto z brigády:

Pridaj komentár