Rodiaci sa biodynamický sad

Pohľad na náš biodynamický vinohrad vo výške 490 m n.m., orientácia JZ. Máme zatiaľ vysadené asi 400 koreňov vinohradu najrôznejších odrôd, aby sme hľadali najvhodnejšie. Na zimu boli korene zakryté slamou. Vľavo od viniča je ešte pripravená pôda zhora nadol na 30 koreňov červených a 30 koreňov čiernych ríbezlí. V ďalšom rade doľava bude 40…

Zázrak prírody

Zázrakom prírody je špalda správne pestovaná. Samotná špalda nesprávne pestovaná ako to robí 99,5% poľnohospodárov neprináša úžitok, na ktorý bola v prírode daná ľuďom. Ak totiž poľnohospodári používajú chémiu na likvidáciu burín (biodiverzity) a umelé hnojivá na maximalizáciu výrobu neguje sa kvalita špaldy, ktorá nám bola daná Pánom Bohom. Práve tým, že necháme okolo špaldy…

Stretnutie profesorov Žilinskej univerzity

10. februára 2023 sa v Bioklimatickom parku Drienová uskutočnilo stretnutie profesorov Žilinskej Univerzity. Navštívil nás prof. Milan Dado – bývalý rektor, prof. Milan Malcho, prof. Mária Rostášová, prof. Štefan Medvecký, ass. Prof. Michal Holubčík. Na poslednú chvíľu sa ospravedlnili: bývalá rektorka Tatiana Čorejová a bývalý rektor Jozef Jandačka. Ďakujeme za návštevu Asistovali: Janka Kavcová, Karol…

Malé vodné opatrenia

Nahrali sme Vás video, ktoré priblíži význam troch malých vodných opatrení, ktoré sme zrealizovali v Bioklimatickom parku Drienová: 1. Napájačka zvierat Napájačka zvierat o objeme asi 100 litrov slúži na princípe permanentného zberu vody z mokriny v kúte pivničky. Tu sa po kvapkách nazbiera za deň asi 10 litrov vody a táto voda sa odvádza…

Memorandum a workshopy pre klímu

23. september 2022 bol pre Bioklimatický park Drienová príležitosťou ukázať, že pre riešenia naliehavých environmentálnych problémov súčasnosti je kľúčové rozvinúť na lokálnej úrovni spoluprácu verejného, súkromného a neziskového sektora. Rovnako je však potrebné zapojiť a apelovať na širokú verejnosť a jednotlivcov. Voda pre Rajeckú dolinu Prísľubom takejto spolupráce je podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI PILOTNOM…

Ocenenie Osobnosti ŽSK

V priestoroch Národného domu v Martine prebehlo v sobotu 11.6.2022 slávnostné oceňovanie osobností Žilinského samosprávneho kraja za rok 2021 za účasti Eriky Jurinovej, predsedníčky ŽSK a Tibora Kubičku, riaditeľa SKD Martin. Pamätnú plaketu za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja obnoviteľných zdrojov v Žilinskom kraji si prevzal aj Ladislav Židek, ktorý je…

Oživenie „Jazera na kopci“

V rámci projektu KLÍMA BEST sa nám v apríli podarilo vytvoriť nové vodozádržné opatrenie „Jazero na kopci“, ktoré sa bude prezentovať i ďalej udržiavať aj v rámci projektových workshopov „Voda pre klímu“ . Viacerí účastníci, či návštevníci, nepoznajúc naše myšlienky a podstatu projektu Klíma BEST sa domnievali, že Jazero na kopci bude kúpalisko. Veľmi sa…

Umenie, krajina, veda a klíma

V sobotu 30. 04. 2022 sme privítali účastníkov projektu LAND pod programom Erasmus+ z Anglicka, Francúzska, Holandska i Nórska a ich slovenských hostiteľov pod záštitou Aktívneho parku Rajec. 16 zahraničných expertov na krajinu, prírodu a umenie v nich sa zaujímalo o naše aktivity. Návštevu privítal zakladateľ Bioklimatického parku Drienová Ladislav Židek. Kto iný by vedel…

Informácie pre školy

Vážení záujemcovia o návštevu nášho BIOKLIMATICKÉHO PARKU DRIENOVÁ, v tomto roku v mesiacoch máj – október 2022 prijímame organizované skupiny (školské výlety, letné tábory, letné školy, rodiny s deťmi a podobne), ktoré sa nám vopred prihlásia prostredníctvom elektronickej správy na adresu: park.drienova@gmail.com. Z kapacitných a personálnych dôvodov radi privítame vopred prihlásené skupiny každý štvrtok. Členovia nášho občianskeho združenia sú dobrovoľníci, náš…

Otváracia konferencia

Odštartovali sme nový informačný projekt KLÍMA BEST!!! Veľmi sa tešíme, že vďaka nemu budeme môcť s vami zdieľať najlepšie slovensko-nórske skúsenosti pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Projekt oficiálne otvorila Otváracia konferencia 27.4.2022 v Banskej Bystrici v sídle Slovenskej agentúry životného prostredia, partnera projektu. Zúčastnili sa jej najmä zástupcovia verejného a neziskového sektora ale…

V OSN sa každá kvapka počíta

Neuveriteľná správa z USA – článok o Bioklimatickom parku Drienová uverejnila OSN. V emaile stálo: „Posúdili sme váš príspevok a súhlasíme s tým, že je skutočne veľmi dôležitý pre globálnu agendu obnovy.“ Nesmierne vyznamenanie pre náš tím. Ďakujeme Zuzane Mulkerin z New Jersey za prípravu článku. Vlani nás osobne navštívila a celý deň s nami…

Brigáda v ovocnom sade

Príďte pomôcť a nazberajte si vrúble starých odrôd! Ovocný sad potrebuje našu opateru. Najmä kým je ešte mladý. Túto sobotu (5.3.) sa bude celý deň (od 9:30 do 17:00) pracovať v našom ovocnom sade. Pozývame pridať sa k nám. Odmenou bude príjemne strávený deň na čerstvom vzduchu a účastníci si môžu nabrať vrúbľov dosýta s čerstvo…