Posolstvo kňaza a včelára

To, čo nás spája je nielen kultúra, reč, jazyk, človečenstvo. Je to v prvom rade to, čoho sa dotýkajú naše nohy. Je to zem, je to pôda, po ktorej kráčame, a ktorá nás živí. Dotýkame sa jej celý život, ona je našou živiteľkou, ale aj tou, v ktorej budeme pochovaní, a z nej aj vzkriesení. Naša pôda je našou hodnotou, vzácnejšou ako prostriedky v bankách a trezoroch. 

Vidíme obrovské snahy o záchranu ekonomiky, krachujúcich bánk, podporu priemyslu. No v úlohe, ktorú sme dostali aj od samotného Boha v raji, obrábať a strážiť záhradu, ktorou je Zem, sme sa exemplárne spreneverili (porov. Gn 2,15).

Prišla hodina, kedy nám už nestačia prázdne myšlienky a vízie, filozofické debaty a návrhy, ale potrebujeme konkrétne kroky k tomu, aby sme našu zem, našu pôdu zachránili. 

Ja mám tú česť v Parku Drienová starať sa o včely, ale niekedy mám dojem, že to ony sa starajú o mňa…  Sme svedkami a každý  deň sa nám to potvrdzuje, ako sa ten život, ktorému sme dali priestor “kotí”, ako vtipne hovorí RNDr. Ladislav Židek, riaditeľ Občianskeho združenia Ekoenergia, ktoré náš park spravuje.

Šetrné zaobchádzanie s pôdou spojené so zadržiavaním vody v krajine, vysádzania rastlín obľubujúce hmyz, zvlášť včely, vylúčenie chemického otrávenia pôdy umelými hnojivami, herbicídmi a inými “cídmi”, vytváranie mokradí a množstvo ďalších jednoduchých krokov, tvoria cestu, ktorú sme si zvolili a ona naozaj funguje. 

Toto posolstvo bolo odovzdané i návštevníkom podujatia Internacionálny medzináboženský environmentálny festival (IMEF), ktorý sa konal 26.júna 2021 v Bioklimatickom parku Drienová. Podujatie sa konalo vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom podujatia bolo prezentovať konkrétny fungujúci projekt, ktorý pár nadšencov realizuje v Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci. Poslednú júnovú sobotu bol na festival IMEF pozvaný každý, koho zaujíma zlepšenie spôsobov akými v súčasnosti využívame krajinu a pôdu v súvislosti so zmierňovaním dopadov a adaptáciou na zmenu klímy.

Zamilovať si pôdu, ktorá ma živí a nevidieť v nej iba rýchly profit a možnosť zisku je kľúčová, aby sme tu ďalej mohli žiť. Barbarské využívanie, lepšie povedané zneužívanie, ba až znásilňovanie pôdy vedie ku katastrofám, ktorých budeme svedkami stále častejšie, ak sa naše srdce nespamätá. Všetci vieme že nič sa nedá donekonečna naťahovať, ekonomika nemôže mať nekonečný rast a pôda nemôže stále viac a donekonečna prinášať profit a zvyšovať úrodnosť… Od včiel nemožno neustále čakať výkon a výsledky, je čas včelám dopriať aj oddych, dostatok príjmu, teda veľkodušného včelára. Sebec spôsobí škodu nielen sebe, ale aj okoliu. 

Problém nenastal v pôde, ani v prírode, dokonca problém nie je ani človek. Problém je v ľudskom srdci, hodnotách, ktoré sa riadia nebezpečným Horátiovým “carpe diem” (uži dňa), lebo zajtra všetci zomrieme… 

Nesmieme dovoliť aby sme žili bezohľadne voči budúcnosti, akoby už s nami mala končiť. 

Tak ako včely veľkodušne užívajú dobrá pripravené predchádzajúcimi generáciami svojich sestier, rovnako aj ony pripravujú dary pre tie, ktoré pokračujú v príbehu Tisícročnej včely. Aj my oberáme plody a plnú úrodu zo stromov, ktoré vysadil niekto  pred nami, aj my sedíme v tieni stromov, ktoré nám boli darované veľkodušnosťou minulosťou, rovnako sme povinní správať sa zodpovedne a pripravovať “ochladzujúci tieň” pre budúce pokolenia. 

Meliorované polia síce priniesli krátkodobý výsledok, ale dnes vidíme jeho katastrofálny dopad na spodnú vodu. Nádherne repkové polia potešia naše oko, a olej ako prísada do paliva snáď aj naše motory, ale pôda ostane vykradnutá tak, že žiadne hnojivá ju nie sú schopné zachrániť. Nekonečné lány ľahko obrábateľnej ucelenej plochy polí je rajom pre ťažké kolesá traktorov, ale aj dokonalým miesto pre veternú eróziou, ktorá odnesie ornicu v lepšom prípade múdrejším hospodárom… 

Začni u seba a vodu z neba nepusť do kanalizácie, ale na pozemok, dopraj kvetom na svojej záhrade a balkóne, zober  deti a vysaď ich stromy, vzdaj sa chémie v záhrade a sleduj ako sa s tým vyrovnáva príroda, vošky nechaj ucholakom skrytým v kúsku suchého sena, hnojivo využi od domácej hydiny a dobytka, nesnaž sa kosiť cely trávnik, ale dopraj diverzite prírody, a ostatné si príď pozrieť do Bioklimatického parku Drienová pri Rajci… 

Zamilovať sa je tak prirodzené a dodáva ťažkému životu energiu. Zamilovať sa do pôdy nám dáva budúcnosť, tak mám nádej, že bude stále viac a viac zamilovaných… 

kňaz, včelár a milovník Božieho daru pôdy: ThLic. Mgr. Marek Mucha 

Pridaj komentár