Festival krajiny a klímy

26. júna 2021 bol do Bioklimatického parku Drienová pozvaný každý, koho zaujíma zlepšenie spôsobov akými v súčasnosti využívame krajinu a pôdu v súvislosti so zmierňovaním dopadov a adaptáciou na zmenu klímy. Podujatie spojilo ľudí zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, ktorí priniesli skúsenosti s riešeniami obnovy vidieckej krajiny. Na spoločných stretnutiach odborníci z rôznych environmentálnych organizácií skloňovali nielen význam vody v krajine, ale aj pestovanie plodín bez chemikálii, ochranu biodiverzity a gazdovanie, ktoré je v súzvuku s prírodou.

Prečo je krajina a pôda dôležitá v boji proti zmene klímy?

Boj proti klimatickej zmene sa často zameriava na prechod k obnoviteľným zdrojom energie a zníženie uhlíkovej stopy – čo sú dve zásadné opatrenia na udržanie teploty našej planéty na uzde. Ale ďalší zásadný prvok je často prehliadaný: zmena spôsobu, akým sa staráme o krajinu a využívame pôdu.

Zmenili sme celú krajinu, aby sme produkovali všetko od jedla a oblečenia až po papier a palivo. A keď pílime a klčujeme lesy, odvodňujeme mokrade alebo rozorávame trávnaté porasty, uvoľňujeme do atmosféry teplo – oxid uhličitý, ktorý rastliny, stromy a pôda kedysi bezpečne zachytili a uložili v zemi. Udržiavanie týchto prirodzených úložných systémov neporušených – a obnova tých, ktoré boli znehodnotené – nám môže pomôcť zabrániť tomu, aby globálne teploty stúpali.

Neexistuje životaschopné globálne riešenie klimatickej krízy bez zlepšenia spôsobov, akými v súčasnosti využívame pôdu. Spoločnou prácou však môžeme zabrániť najhorším dopadom zmeny klímy a súčasne zabezpečiť zdravé životné prostredie a potravinovú bezpečnosť pre obyvateľov krajín Vyšehrádskej štvorky. V Bioklimatickom parku Drienová prezentujeme rôzne praktické riešenia aby sme vám pomohli – a ukázali, čo môžete urobiť i vy.

Poslanie festivalu v Bioklimatickom parku Drienová

Podujatie malo vyšehradský, medzinárodný, multikultúrny a ekumenický charakter. Účastníkmi festivalu boli malí poľnohospodári, ekologické inštitúcie a užívatelia pôdy zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Pri vstupe do areálu návštevníkov prebiehala registrácia s kontrolou proti pandemických opatrení, návštevníci dostali leták s mapou bioklimatického parku a s programom ich oboznámila tabuľa s programom festivalu.

Festival začal privítaním pri zvonici kde bol predstavený projekt, jeho ciele, výstupy i partneri. Počas Medzinárodného ekumenického stretnutia sa rečníci zamerali na hlavnú tému projektu a tou je náš vzťah ku krajine v ktorej žijeme a pôde, ktorá nás živí ako kľúčový parameter pre najväčší súčasný problém života na Zemi – klimatickú zmenu. Napriek pandémii a opatreniam, ktoré museli návštevníci dodržiavať bola účasť na festivale veľmi vysoká. Navštívili nás i účastníci z Česka, Maďarska i Poľska.

Počas podujatia boli pre účastníkov podujatia pripravené zaujímavé workshopy a atmosféru spríjemňoval folklórny súbor Studničky z Rajca.

Centrum Veronica z Hostětína počas celého dňa oslovovalo návštevníkov workshopom zameraným na význam ovocných stromov pre krajinu a klímu. Zaujali i detských návštevníkov, ktorí si vyskúšali presovanie muštu z domácich jabĺčok a na záver ho ochutnali.

Po spoločnom obede z lokálnych surovín sa návštevníci občerstvili osviežujúcimi domácimi limonádami a dobrotami od lokálnych výrobcov. Ako je počas podujatí v Bioklimatickom parku odjakživa zvykom používame výlučne recyklovateľné a prírodné obaly, ničím neplytváme a riadne triedime. Vychovávavame tak i našich návštevníkov.

Veľkej obľube sa tešil workshop včelárov pri apidomčeku, kde návštevníci vyskúšali bodnutie včelou ako liečivú terapiu, nazreli do včelích úľov, dozvedeli sa o odchove včelích matiek a vypočuli si prednášku o šetrnom zaobchádzaní s pôdou spojené so zadržiavaním vody v krajine, vysádzania rastlín obľubujúce hmyz, zvlášť včely, vylúčenie chemického otrávenia pôdy umelými hnojivami, herbicídmi a inými “cídmi”, vytváranie mokradí a množstvo ďalších jednoduchých krokov, ktoré sú cestou k obnove krajiny.

Tretí workshop bol zameraný na prezentáciu vodozádržných opatrení v Bioklimatickom parku – jazerá, hrádzky, zberné jazierka, kanály na zadržiavanie dažďovej vody. O zadržiavní dažďovej vody na strechách budov mal zaujímavý diskusný príspevok partner projektu zo spolku TRIANON.

Podujatie je jedným z výstupov projektu „Láska k pôde – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšehradských krajinách“, ktorý je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

One Comment Add yours

  1. Šuňal píše:

    Vydařený festival krajiny a klímy v Bioklimatickém parku Drienová. Vysoce oceňuji futuristický záměr několika odborníků kolem RNDr.L.Žideka a Ing. M.Kravčíka. Dokázali získat mnoho odborníků a obětavých nadšenců pro ochranu krajiny a klímy. Jsem rád, že TRIANON, z.s. z Českého Těšína se mohl zúčastnit projektových aktivit V-4 v Bioklimatickém parku. Je to takový malý ráj pro silnou inspiraci.
    Za TRIANON jsme se podělili o zkušenosti s využitím vegetační střechy a její možné provázanosti na pěstování zeleniny a chov včel v městské infrastruktuře.
    Postupně vytváříme na vegetační střeše regionální centrum neformálního přírodovědního vzdělávání.
    Viliam Šuňal – TRIANON,z.s. Český Těšín.

Pridaj komentár