Sieťovací seminár V4

V dňoch 23.7.2020 – 24.7.2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu „Láska k zemi, krajine a pôde – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšehradských krajinách“ . Dvojdňové stretnutie sa uskutočnilo v Bioklimatickom Parku Drienová. Jeho súčasťou bolo i predstavenie projektu smerom k verejnosti, zástupcom verejnej správy, užívateľom pôdy a malým farmárom z miestnych komunít, ktorí sa zúčastnili piatkového podujatia. Cieľom podujatia bolo sieťovanie partnerov projektu a výmena skúseností v oblasti realizácie aktivít pre ochranu krajiny v súvislosti s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy v súčasnosti a zvyšovaním povedomia o nich. Projektové partnerstvo je založené na dlhoročných skúsenostiach 7 organizácií z rôznych kútov V4, pre ktoré je ekológia prioritou. Stretli sa odborníci pre krajinárstvo, tradičné chovateľstvo, ekologické poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, spracovanie odpadov, včelárstvo i udržateľný dizajn. Partnerské organizácie realizujú praktické aktivity pre ochranu krajiny, biodoverzity, v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Hľadajú riešenia pre starostlivosť o krajinu v rámci opatrení pre adaptáciu na zmenu klímy. Zároveň o nich zvyšujú povedomie prostredníctvom neformálnych vzdelávacích aktivít pre široké spektrum cieľových skupín. Seminár tak prinesiel pre všetkých partnerov množstvo nápadov pre ďalšie aktivity v tejto oblasti. Rovnako sa v rámci prezentácie a diskusie zdieľala dobrá prax z V4 krajín pre podporu týchto aktivít zo strany vlády krajín Vyšehradskej štvorky.

Podujatie bolo podporené Medzinárodným vyšehradským fondom.

PROGRAM

22.07.2020STREDA
Od 16.00 – podľa príchoduUbytovanie a privítanie partnerov – Horský Hotel Kľak, Fačkovské Sedlo
23.07.2020ŠTVRTOK
10.00 – 12.30Prezentácia projektu a partnerov – Horský Hotel Kľak, Fačkovské Sedlo
13.00 – 14.00Obed, Reštaurácia Salaš Kľak, Fačkovské Sedlo
15.00 – 19.00Bioklimatický Park Drienová – prehliadka parku – zdieľanie najlepších skúseností, workshop, večera v prírode, diskusie
24.07.2020PIATOK
12.00 – 13.00Medzinárodné ekumenické stretnutie v Bioklimatickom Parku Drienová – predstavenie projektu a partnerov verejnosti
13.00 – 14.00Spoločný obed v prírode – Bioklimatický Park Drienová
14.00 – 16.00Diskusie s účastníkmi – verejnosťou
16.00Záver seminára

One Comment Add yours

Pridaj komentár