Brigáda v ovocnom sade

Príďte pomôcť a nazberajte si vrúble starých odrôd!


Ovocný sad potrebuje našu opateru. Najmä kým je ešte mladý. Túto sobotu (5.3.) sa bude celý deň (od 9:30 do 17:00) pracovať v našom ovocnom sade. Pozývame pridať sa k nám. Odmenou bude príjemne strávený deň na čerstvom vzduchu a účastníci si môžu nabrať vrúbľov dosýta s čerstvo prerezaných koruniek. Určite sa i veľa nového dozviete. Pre viac info sa ozvite na:
0948 444 187/veselyj7@gmail.com
Kontaktná osoba je Ján Veselý.

Tešíme sa na stretnutie!

Aktivita sa koná v rámci projektu „Komunitná farma v Rajeckej doline“. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Realizácia: 1.3.2022 – 30.11.2022


Cieľom projektu je podpora eko-komunitných medzigeneračných voľnočasových aktivít realizovaných v Bioklimatickom parku Drienová zameraných na celoročnú starostlivosť o ovocný sad starých odrôd, viničný sad a ich rozšírenie. V rámci projektu bude realizovaných 10 medzigeneračných brigád pod odborným vedením.
Práce budú zamerané na starostlivosť o 7-ročný ovocný sad starých odrôd (ca 150 stromov) – napr. jarný rez, oprava ochrany kmeňov, podpora biologickej ochrany, hnojenie maštaľným hnojom, zelené hnojenie. Ďalej sa budú vysádzať ďalšie zaujímavé druhy ovocných stromov a kríkov (duly, gaštany, maliny – ca 20 ďalších a sadenice odolných odrôd viniča). Cieľom je pestovanie odrôd, ktoré aj v sťažených pestovateľských podmienkach severnejších okresov Slovenska prinesú stabilnú a kvalitnú úrodu chutného ovocia. V rámci jarného rezu je možné takto získať cenné vrúble a sadenice pre rozmnožovanie starých odrôd a zachovávanie ich genofondu. Potrebné sú i brigády na udržiavanie okolia ovocného sadu, oprava oplotenia, kosenie a úprava chodníkov, označovanie a mapovanie vysadených stromov.
Aktivity sa budú realizovať v Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci a cieľovou skupinou sú obyvatelia Rajeckej doliny s dôrazom na medzigeneračnú spoluprácu a zapájanie znevýhodnených skupín. V období zberu ovocia sa tu bude konať Ovocná slávnosť pre zapojených dobrovoľníkov s rodinami.

Ďalšou časťou projektu je zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe návratu starých a odolných odrôd do krajiny, sadov a do záhrad. Bioklimatický park je bezplatne otvorený celoročne a návštevnosť sa každým rokom zvyšuje. Označenie stromov pomôže návštevníkom orientovať sa v ovocnom sade a rozoznávať druhy, či odrody. Staré odrody budú prezentované ako naše dedičstvo a zároveň príspevok k podpore lokálnej produkcie. Preto budú pre návštevníkov vytvorené prezentačné materiály v podobe ručne pečených medovníkov v tvare ovocia z múky a medu z Bioklimatického parku Drienová s označením podpory ŽSK.

Pridaj komentár