Oživenie „Jazera na kopci“

V rámci projektu KLÍMA BEST sa nám v areáli podarilo vytvoriť nové vodozádržné opatrenie „Jazero na kopci“, ktoré sa bude prezentovať i ďalej udržiavať aj v rámci projektových workshopov „Voda pre klímu“ .

Viacerí účastníci, či návštevníci, nepoznajúc naše myšlienky a podstatu projektu Klíma BEST sa domnievali, že Jazero na kopci bude kúpalisko. Veľmi sa mýlili. Naše „jazero“ bude slúžiť na zadržiavanie nárazovej dažďovej vody, ktorá by inak bez úžitku odišla do mora, ako to chápe 99,99% obyvateľov Slovenska. Žiaľ aj odborníkov. Dokonca som zachytil správu jednej vodárenskej spoločnosti, ktorá po vykonaní nabáda ľudí, aby si pitnou vodou plnili bazény, že už je vody v danej oblasti dosť. Fatálny omyl. Žiaľ práve takéto správanie doviedlo aj Slovensko ku klimatickým zmenám.

Čo teda robíme my: my toto „jazero na kopci“ voláme kalište, čo je v podstate miesto podpory biodiverzity, teda hlavne napájanie zvierat, liahnutie, žiab, miesto života a zastávok najrôznejšie hmyzu. Veríme, že tu časom zahniezdi minimálne kačica divá, možno aj kalužiačik či kulíky. Ak sa nám to skutočne podarí tak ako chceme, budú sa tu liahnuť aj rosničky a prirodzene aj sem sa presunie miesto ich geniálnych koncertov.

Prívodné kanáliky, ktoré sú veľmi plytké sotva 10-15 cm, sú tvorené len brázdami, ktoré majú funkciu zadržiavania prebytočnej vody, ktorá nevsiakne do zeme nad nimi na plytkom ale pomerne rozsiahlom mikro kopčeku, ktorý sa ťahá až od Malej Fatry. V prípade veľkého prívalového dažďa alebo na jar, keď sa topí snehyí budú tieto brázdy zvádzať vodu do kališťa. V prípade naplnenia do maximálnej miery, aby sme nezadusili plodiacu krásnu hrušku na ostrovčeku bude prebytočná voda odtekať ďalej do ďalšieho staršieho menšieho kališťa pri zvonici.

Už asi mesiac sa kalište začína pomaličky plniť slabými dažďami a prebytočnou vodou vinohradu z veterného čerpadla. Ihneď po prvom daždi tam priletel a zakotvil vo vode potápnik obrúbený, čo je náš najväčší vodný chrobák a množstvo iných menších druhov hmyzu ako vodomerky, ploskule,… Očakávame, že sa nám podarí maličkými opatreniami dosiahnuť, aby sa tam uchytili rôzne vodné rastliny, hlavne tie ktoré sa prenášajú vzduchom, ale aj na perí hlavne kačice divej. Kačice čoskoro toto miesto tiež našli, chodia sem a zápasia s alpakami o teritórium. Napájajú sa tu ovečky a kozy. Očakávame najmä uchytenie sa množstva rias a iných vodných organizmov. Snáď sa nám to podarí a na budúci rok by sa mal tvoriť pekný biotop. Ten bude naberať na grádoch postupne hlavne rastom okolitých stromov a predpokladáme, že tak za 5 rokov to začne byť také miesto ako sme si ho predstavovali.

Pridaj komentár