Umenie, krajina, veda a klíma

V sobotu 30. 04. 2022 sme privítali účastníkov projektu LAND pod programom Erasmus+ z Anglicka, Francúzska, Holandska i Nórska a ich slovenských hostiteľov pod záštitou Aktívneho parku Rajec. 16 zahraničných expertov na krajinu, prírodu a umenie v nich sa zaujímalo o naše aktivity.

Návštevu privítal zakladateľ Bioklimatického parku Drienová Ladislav Židek. Kto iný by vedel lepšie rozprávať o súvislostiach medzi starostlivosťou o krajinu a zachovávaní jej tradícií pre súčasné i ďalšie generácie. Navyše je tu aspekt krajiny doplnený i o pohľad zmierňovania dopadov a adaptácie na klimatickú zmenu. Zahraničných návštevníkov zaujímal aj náš nový projekt KLÍMA BEST podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, ktorý sme mali možnosť v rámci podujatia prezentovať. Účastníci absolvovali aj prehliadku Bioklimatického parku, kde sme im na príklade „Jazera na kopci“ realizovaného v rámci projektu demonštrovali význam zadržiavania vody v krajine v súvislosti so zmenou klímy.

+ LAND ako platforma pre slovenské a zahraničné umenie landartu pre Žilinský kraj je jedným z pokračujúcich projektov kandidatúry Žilina Beskydy 2026 na titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Napriek tomu, že mesto titul nezískalo, skupina nadšencov z Rajca a Kysúc pod záštitou OZ Aktívny PARK pracuje na projekte ďalej a s podporou EÚ programu Erasmus + pozvali do Žiliny organizátorov existujúcich landart festivalov z Nórska, Anglicka, Francúzska a Holandska s cieľom pripraviť vznik landartového festivalu na Slovensku. Vzdelávací a rozvojový program sa zameria nielen na landart, ale aj širšie témy ekológie, biodiverzity, genia loci či prírodného turizmu.

Spolupráca medzi umelcami, správcami parkov, vedcami a ochranármi sa dokáže premeniť na jedinečné zásahy do krajiny a vie tak napríklad zlepšiť povedomie verejnosti o vzácnych prírodných lokalitách. Umenie v krajine dokáže experimentálne spájať to, čo často vidíme ako oddelené: umenie, krajinu a vedu.

Viac info o tomto zaujímavom projekte sa dozviete napr. tu: ČÍTAŤ

Lámanou angličtinou sa snažím vysvetliť koncepciu Pustovne Antonta Srholca. Štít, nosný systém stien, funkčný dekor záklopkov. Všetko je zaujímavé a jedinečné pre zahraničnú návštevu, ktorá nepozná dedičstvo našich predkov. Kým pohľadom prosím o pomoc Katku, či Lukáša v hlave mi ide príbeh, ktorý stojí za týmto dielom komunity okolo Ladislava Žideka. Ono vlastne, ani slová, texty, či sociálne siete nenahradia mozoľnaté ruky, um ekológie, či prirodzené dobro človeka. V tráve, na lavičkách, v pustovni. 25 ľudí leží v tejto oáze prirodzeného prostredia. Minúty ubiehajú, meškáme na ďalší program na námestí. Ťažké odísť. Dokonca aj kameraman Peter Komár na chvíľu vypne ……až kým ho Katka milo a potichu prebudí do práce na interview s hosťami.

Peter Kasman, organizátor Aktívny park Rajec

Pridaj komentár