Informácie pre školy

Vážení záujemcovia o návštevu nášho BIOKLIMATICKÉHO PARKU DRIENOVÁ,

v tomto roku v mesiacoch máj – október 2022 prijímame organizované skupiny (školské výlety, letné tábory, letné školy, rodiny s deťmi a podobne), ktoré sa nám vopred prihlásia prostredníctvom elektronickej správy na adresu: park.drienova@gmail.com.

Z kapacitných a personálnych dôvodov radi privítame vopred prihlásené skupiny každý štvrtok.

Členovia nášho občianskeho združenia sú dobrovoľníci, náš areál vyžaduje veľa dennej manuálnej práce vo voľnom čase, a preto sme sa tento rok rozhodli, že ponúkneme naše zdravé čisté prostredie organizovaným skupinám, ktoré si pod vedením svojich učiteľov alebo sprievodcov obsahovo pripravia vyučovanie v prírode.

Podmienky pre vstup do areálu sú nasledovné:

 • Záväzné prihlásenie e-mailom s uvedením termínu (konkrétny štvrtok) a celkového počtu účastníkov (odporúčame maximálne 30 na jeden deň plus sprievodcovia)
 • Dobrý úmysel, vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane
 • Príspevok za účastníka: 7 € za osobu

V cene príspevku je zahrnutá naša ponuka:

 • 4 – hodinový pobyt v čistej prírode bez chemizácie celého areálu a v príjemnej zdravej klíme (9:00 – 13:00) so vstupným odborným výkladom nášho dobrovoľníka
 • Mapa areálu s vyznačením náučného chodníka pre každého účastníka
 • Pre sprievodcu, učiteľa – zapožičanie knižky s popisom zvierat, ktoré sa nachádzajú v areáli
 • Pre deti – omaľovánka „Vymaľuj Žilinský kraj“
 • Pitný režim počas celej doby bez obmedzenia – bio-nápoje, papierové poháre
 • Stoly s lavičkami pre potreby vyučovania vrátane slnečníkov a pre potreby konzumácie vlastného jedla v prírode
 • Trávnaté ihrisko s bránkami, lopty
 • Dezinfekčné prostriedky
 • K dispozícii Vám bude počas celého pobytu technická pracovníčka, ktorá bude dohliadať na bezproblémový priebeh a bezpečnosť pobytu

Na záver pobytu si môžete za príspevok odniesť domáci výrobok alebo suvenír.

Účastníkom odporúčame oblečenie a obuv vhodné do prírody.

Individuálnych návštevníkov žiadame, aby dobrovoľným vstupným prispeli do pokladničky.

Kontakt, mapa: https://bioklimapark.com/contact/

Pridaj komentár