Malé vodné opatrenia

Nahrali sme Vás video, ktoré priblíži význam troch malých vodných opatrení, ktoré sme zrealizovali v Bioklimatickom parku Drienová:

1. Napájačka zvierat

Napájačka zvierat o objeme asi 100 litrov slúži na princípe permanentného zberu vody z mokriny v kúte pivničky. Tu sa po kvapkách nazbiera za deň asi 10 litrov vody a táto voda sa odvádza do malého zásobníka. Z neho automaticky dopĺňa napájačku vtedy, keď trocha vody odbudne. Znova sa zastaví a napúšťa až po potrebe zvierat.

2. Vinohrad

Vo vinohrade sme medzi radky vysadeného vinohradu v máji 2022 nasiali bohatorastúce plodiny: komonica, cirok, pohánka, facélia, slnečnica. Bolo extrémne sucho, semienka veľmi pomaly klíčili, ale akonáhle sa im to podarilo, tak postupne veľmi rýchlo vytvorili súvislú vrstvu bohatej zelene. Takto ochránili aj vinohrad. Ustavične sa tu produkuje rosa a tá vinohrad napája, pretože okolo sme vodu na jar zadržali a tá vsiakla do okolia.

3. Rosa

Celé prostredie parku na konci zimy zadrží vodu a táto postupne vsiakne do pôdy. Pôda je celý rok dostatočne zásobovaná touto vodou. Každé ráno je dostatok rosy a táto rosa zásobuje rastliny vodou tak, že celý park je celý rok zelený. Bolo to aj počas celého extrémne suchého roku IV – VIII/2022. V tomto roku do parku nepritiekla dvoma potokmi z juhu a juhozápadu ani kvapka vody.

Zaujíma Vás zadržiavanie dažďovej vody v krajine? Prečítajte si aj článok o „Jazere na kopci“

Niekoľko vybraných druhov prírode blízkych vodozádržných opatrení aj na našej mapke:

Pridaj komentár