Memorandum a workshopy pre klímu

23. september 2022 bol pre Bioklimatický park Drienová príležitosťou ukázať, že pre riešenia naliehavých environmentálnych problémov súčasnosti je kľúčové rozvinúť na lokálnej úrovni spoluprácu verejného, súkromného a neziskového sektora. Rovnako je však potrebné zapojiť a apelovať na širokú verejnosť a jednotlivcov.

Voda pre Rajeckú dolinu

Prísľubom takejto spolupráce je podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI PILOTNOM RIEŠENÍ OCHRANY POVODIA RIEKY RAJČIANKY. Memorandum o spolupráci podpísal v tento deň Žilinský samosprávny kraj v zastúpení župankou Erikou Jurinovou, Občianske združenie Ekoenergia v zastúpení riaditeľom Ladislavom Židekom, spoločnosť Kofola a.s., zastúpená predsedom predstavenstva Jannisom Samarasom a členom predstavenstva Danielom Buryšom a Občianske združenie MVO Ľudia a voda, zastúpené Michalom Kravčíkom.

Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri implementácií pilotných riešení zadržiavania vody v hornom povodí rieky Rajčianky. Súčasťou spolupráce budú pracovné stretnutia a konzultácie. Vstupnými odbornými dokumentami, ktoré obsahujú navrhované riešenia zadržiavania vody v hornom povodí rieky Rajčianky sú: „Ozdravenie klímy Žilinského kraja“ s modelovým riešením Rajeckej doliny odbornou skupinou expertov v rámci dokumentu Stratégia Žilinského samospráneho kraja 22+ a „Program trvalej regenerácie vodných zdrojov v Rajeckej doline,“ z iniciatívy OZ Ekoenergia a Kofola, a.s.

Prvé pilotné riešenia, ktorými sú dve vodozádržné opatrenia (hrádzky) boli realizované v júli 2022 v rámci projektu KLÍMA BEST- Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu, v spolupráci s obcou Ďurčiná a OZ Ekoenergia, pričom preukázali svoju plnú funkčnosť pri väčších zrážkach už na konci júla 2022. Ďalšie vodozádržné opatrenia budú realizované v rokoch 2022 a 2023 v plnej súčinnosti s obcami povodia Rajčianky. Odborné práce budú vedené Michalom Kravčíkom – expertom na riešenia vody, sucha a klimatických zmien.

Nórske skúsenosti a Workshopy pre klímu

Podpísanie memoranda sledovali aj partneri projektu KLÍMA BEST z Nórska ako aj slovenský partner a kolegovia zo Slovenskej agentúry životného prostrtedia v Banskej Bystrici. V rámci projektu si navzájom odovzdávame skúsenosti pre prácu s verejnosťou v rámci zvyšovania povedomia rôznych cieľových skupín o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Pre verejnosť sme spoločne pripravili workshopy pre klímu, ktoré účastníkom pútavou formou predstavili tému zadržiavania dažďovej vody v krajine, ekologickej dopravy, ekologického vykurovania a cirkulárnej ekonomiky. Za spoluprácu ďakujeme aj pánovi Pavlovi Šutému z EKOSTAV Oščadnica a pánovi Matejovi Plesníkovi z POH,s.r.o. registrovaného sociálneho podniku.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov z Rajeckej doliny, ktorí mali jedinečnú možnosť abslovovať solárnu jazdu na elektrickom bicykli, vyskúšať si ako fungujú vodozádržné opatrenia v poľnohospodásrkej, urbanizovanej alebo lesnej krajine. Predstavili sme im drevné pelety ako modernú energiu z dreva, prezentovali úspory energií v domácnostiach a využívanie solárnej energie a biomasy. Zaujímali ich i rôzne prvky zelenej infraštruktúry ako príklad cirkulárnej ekonomiky. Okrem workshopov účastníkov lákalo aj šťavnaté prostredie Bioklimatického parku Drienová, ktoré sa po daždivom týždni ešte viac zazelenalo a lákalo návštevníkov na prechádzku k naplnenému jazeru na kopci, do ovocného sadu starých odrôd a novo založeného viničného sadu.

Nadobudnuté vedomosti a vôľu správať sa šetrnejšie ku klíme účastníci preukázali po absolvovaní workshopov vyplnením vedomostného kvízu. Spomedzi úspešných účastníkov bol na záver vyžrebovaný výherca 1000 l nádrže na dažďovú vodu, ktorú venovala spoločnosť Kofola a .s.

Fotogaléria

Pridaj komentár