Ocenenie Osobnosti ŽSK

V priestoroch Národného domu v Martine prebehlo v sobotu 11.6.2022 slávnostné oceňovanie osobností Žilinského samosprávneho kraja za rok 2021 za účasti Eriky Jurinovej, predsedníčky ŽSK a Tibora Kubičku, riaditeľa SKD Martin. Pamätnú plaketu za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja obnoviteľných zdrojov v Žilinskom kraji si prevzal aj Ladislav Židek, ktorý je…

Oživenie „Jazera na kopci“

V rámci projektu KLÍMA BEST sa nám v apríli podarilo vytvoriť nové vodozádržné opatrenie „Jazero na kopci“, ktoré sa bude prezentovať i ďalej udržiavať aj v rámci projektových workshopov „Voda pre klímu“ . Viacerí účastníci, či návštevníci, nepoznajúc naše myšlienky a podstatu projektu Klíma BEST sa domnievali, že Jazero na kopci bude kúpalisko. Veľmi sa…

Umenie, krajina, veda a klíma

V sobotu 30. 04. 2022 sme privítali účastníkov projektu LAND pod programom Erasmus+ z Anglicka, Francúzska, Holandska i Nórska a ich slovenských hostiteľov pod záštitou Aktívneho parku Rajec. 16 zahraničných expertov na krajinu, prírodu a umenie v nich sa zaujímalo o naše aktivity. Návštevu privítal zakladateľ Bioklimatického parku Drienová Ladislav Židek. Kto iný by vedel…

Informácie pre školy

Vážení záujemcovia o návštevu nášho BIOKLIMATICKÉHO PARKU DRIENOVÁ, v tomto roku v mesiacoch máj – október 2022 prijímame organizované skupiny (školské výlety, letné tábory, letné školy, rodiny s deťmi a podobne), ktoré sa nám vopred prihlásia prostredníctvom elektronickej správy na adresu: park.drienova@gmail.com. Z kapacitných a personálnych dôvodov radi privítame vopred prihlásené skupiny každý štvrtok. Členovia nášho občianskeho združenia sú dobrovoľníci, náš…

Otváracia konferencia

Odštartovali sme nový informačný projekt KLÍMA BEST!!! Veľmi sa tešíme, že vďaka nemu budeme môcť s vami zdieľať najlepšie slovensko-nórske skúsenosti pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Projekt oficiálne otvorila Otváracia konferencia 27.4.2022 v Banskej Bystrici v sídle Slovenskej agentúry životného prostredia, partnera projektu. Zúčastnili sa jej najmä zástupcovia verejného a neziskového sektora ale…

V OSN sa každá kvapka počíta

Neuveriteľná správa z USA – článok o Bioklimatickom parku Drienová uverejnila OSN. V emaile stálo: „Posúdili sme váš príspevok a súhlasíme s tým, že je skutočne veľmi dôležitý pre globálnu agendu obnovy.“ Nesmierne vyznamenanie pre náš tím. Ďakujeme Zuzane Mulkerin z New Jersey za prípravu článku. Vlani nás osobne navštívila a celý deň s nami…

Brigáda v ovocnom sade

Príďte pomôcť a nazberajte si vrúble starých odrôd! Ovocný sad potrebuje našu opateru. Najmä kým je ešte mladý. Túto sobotu (5.3.) sa bude celý deň (od 9:30 do 17:00) pracovať v našom ovocnom sade. Pozývame pridať sa k nám. Odmenou bude príjemne strávený deň na čerstvom vzduchu a účastníci si môžu nabrať vrúbľov dosýta s čerstvo…

Malá alpaka je na svete

Ráno, deň pred Silvestrom sa nám narodila dlho očakávaná malá alpaka. Dali sme jej meno Aďka. Ešte večer sa pásli asi 1 km od chlievika a prácne sme ich zahnali do ohrádky. Ráno nám bolo podozrivé, že nie sú pri svojej maštaľke, kam im dávame jabĺčka a vitamínové granulky s krackrami. Podišiel som bližšie a…

Špalda nad zlato

Bioklimatický park Drienová sme založili v roku 2014 a hneď od začiatku sme uvažovali nad jeho smerovaním a zameraním. Hlavná úloha, ktorú sme si predsavzali bola, že musíme vrátiť pôde úctu, akú k nej mali naši rodičia a starí rodičia. Pôda našich predkov dlhé stáročia živila, boli teda od nej závislí a veľmi dobre chápali, že sa k nej musia správať úctivo…

Cesta k našej komunitnej vinici

Začiatkom mája roku 2021 som sa stretol so svojim dávnym priateľom, slovo dalo slovo a rozhodli sme sa, že okrem genetickej banky stromov starých ovocných drevín, sa pokúsime začať aj s pestovaním hrozna. Predovšetkým sa chceme pokúsiť nájsť vhodné odrody a osadiť tu veľmi rôznorodú škálu odrôd viniča hroznorodého, ktoré by dokázali aj tu na severnom Slovensku…

Hrejivé lama vankúšiky pre deti

Celá hŕba pohánkových hrejivých vankúšikov čaká na svojich nových majiteľov. Kamaráti už cestujú do Bioklimatického parku Drienová, aby ich deti mohli nájsť pod vianočným stromčekom. Riško a Miška sú naše lamy alpaky, ktoré určite stretnete, ak nás navštívite. Budú dostupné už čoskoro v Perníkovej chalúpke u anjela v Rajci. Poznáte už účinky pohánky na naše…

Posolstvo kňaza a včelára

To, čo nás spája je nielen kultúra, reč, jazyk, človečenstvo. Je to v prvom rade to, čoho sa dotýkajú naše nohy. Je to zem, je to pôda, po ktorej kráčame, a ktorá nás živí. Dotýkame sa jej celý život, ona je našou živiteľkou, ale aj tou, v ktorej budeme pochovaní, a z nej aj vzkriesení. Naša…