Ako zastaviť vysušovanie krajiny

V apríli sa v Bioklimatickom parku stretli pri neformálnych rozhovoroch priatelia vody, ktorí hľadajú odpovede a riešenia pre udržateľné hospodárenie s vodou a pôdou.

Stretnutia sa zúčastnili autori Novej vodnej paradigmy, zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so štátnym tajomníkom Martinom Kováčom a zástupcovia rôznych neziskových i súkromných organizácií. Navštívila nás opäť aj pani Zuzana Mulkerin z USA, ktorá zastupuje organizáciu Voices of Water.

Diskutovalo sa najmä o kľúčovom spojení medzi vodou, energiou a pôdou – pre udržateľnosť našej planéty a zabezpečenie plnohodnotného života pre budúce generácie. Tieto tri prvky sú úzko prepojené a navzájom súvisia, pretože voda je základným prvkom pre všetky formy života na Zemi a jej dostupnosť ovplyvňuje aj produkciu potravín a výrobu energie.

Práve v pôde sa ukrýva riešenie proti vysušovaniu krajiny a klimatickej zmene. Toto riešenie si vyžaduje zásadnú zmenu nášho pohľadu na využívanie pôdy, či už farmármi, lesníkmi alebo aj záhradkármi či developermi, ako i samosprávami. Cieľom by malo byť čo najdlhšie a najintenzívnejšie zadržanie vody v krajine. Veľa v tom vie urobiť štát, ale aj každý jeden z nás.

Témou stretnutia bolo aj zhodnotenie konferencie OSN „UN 2023 Water Conference„, na ktorej sa zúčastnila slovenská delegácia spolu s Martinom Kováčom a Michalom Kravčíkom. Títo páni na konferencii predstavili odborný materiál Bielu knihu (Water for Climate Healing – A New Water Paradigm White Paper) dostupný zatiaľ v anglickom jazyku, ktorá poskytuje informácie o fungovaní vodného cyklu a tiež odborné odporúčania ako obnoviť vodný cyklus, prostredníctvom obnovy malých vodných cyklov na kontinentoch. Jedným z praktických príkladov v dokumente je aj Bioklimatický park Drienová.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tiež pripravuje nový motivačný nástroj pre poľnohospodárov, aby zvyšovali schopnosť pôdy zadržiavať vodu a zachytávať uhlík.

.

Pridaj komentár