Infocentrum BIOKLIMA

V tomto období intenzívne pracujeme na stavbe Perníkovej chlúpky u anjela v Rajci, ktorá bude slúžiť ako dôležitý info bod pre naše aktivity a predajnička pre zdravé produkty. Infocentrum BIOKLIMA , ako znie oficiálny názov, naznačuje, čo je už dlhodobo nosnou témou našich aktivít v Bioklimatickom Parku Drienová. Zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy.

V súčasnej situácii by sme chceli prispieť i výrobou rúšok pre našich občanov a ďalších aktivít pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny. Veľmi zaujímavá bude i vlastná ostrovná výroba elektrickej energie zo solárnej energie a vykurovanie biomasou.

Chalúpka bude stáť pri hlavnom ťahu smer Žilina – Prievidza. Dokončiť by sme ju chceli postupne do konca mája, kedy by malo byť i slávnostné otvorenie.

Prinášame fotodokumentáciu prác pred otvorením:

Pridaj komentár