Pápež vyzýva k obnove úcty k Zemi

Svet prírody je evanjeliom stvorenia.

Svätý Otec zameral tradičnú katechézu na jubilejný 50. deň Zeme a ľudstvo vyzval na integrálnu ekologickú konverziu. Pripomenul aj dve blížiace sa dôležité medzinárodné konferencie: COP15 o biodiverzite v čínskom Kunmingu a COP26 o klimatických zmenách v škótskom Glasgowe.

Potrebujeme ekologickú konverziu
„Pri dnešnom slávení Dňa zeme sme povolaní znovuobjaviť zmysel posvätnej úcty k zemi, pretože ona nie je len naším domovom, ale aj domom Božím. Z toho v nás pramení vedomie, že stojíme na posvätnej zemi!

Drahí bratia a sestry, ,prebuďme znova ten zmysel pre krásu a kontempláciu, ktorý Boh do nás vložil’ (Posynodálna apoštolská exhortácia Milovaná Amazónia, 56). Proroctvo kontemplácie je niečo, čomu sa učíme predovšetkým od domorodých národov, ktoré nás učia, že nemôžeme byť starostliví o zem, ak ju nemilujeme a nerešpektujeme.

Zároveň potrebujeme ekologickú konverziu, ktorá by sa prejavila v konkrétnych skutkoch. Ako jediná a vzájomne od seba závisiaca rodina potrebujeme spoločný plán na odvrátenie ohrození nášho spoločného domova. ,Vzájomná závislosť nás zaväzuje, aby sme mysleli na jeden svet, na jeden spoločný projekt’ (LS, 164).

V tomto veľkonočnom čase obnovy usilujme sa milovať a oceňovať nádherný dar zeme, nášho spoločného domova, a starať sa o všetkých členov ľudskej rodiny. Ako bratia a sestry, ktorými sme, prosme spoločne nášho nebeského Otca: Zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme (porov. Ž 104, 30).“

Celý článok si môžete prečítať TU.

One Comment Add yours

Pridaj komentár