Zmluvy a dokumenty

Zmluvy zverejňované v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. a v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)