Novembrová revolúcia 1989 v Rajci

Aj my sme mali v Rajci revolúciu v roku 1989 a tu si Vám dovoľujeme predložiť pár spomienkových fotografií.

Prirodzene, že sme na nej nemohli chýbať, ba musím sa priznať, že som bol lídrom. Nebolo treba žiadne veľké prípravy, stretli sme sa doobeda na v rohu námestia a dohodli sme základné veci. Pokiaľ sa dobre pamätám tak sme sa stretli ja, Laco Stehlík, Stano Hubený, Jožo Stupňan, Miro Golier, Laco Repka, možno ešte niekto. Stano Hubený zabezpečil aparatúru. Už ozaj neviem ako sme to oznámili, ale dnes musím konštatovať, že vtedajšia moc bola oveľa slabšia ako dnešná „zažratá špina“. Dnes by to vo veľkej väčšine obcí ani nevyhlásili obecným rozhlasom. Tak sme organizovali spontánne prvé verejné zhromaždenie na námestí v Rajci a zúčastnilo sa ho možno 500 – 1000 ľudí. Vystriedalo sa viacero rečníkov a čo je dôležité nakoniec sme si prvýkrát verejne a slobodne spolu zaspievali hymnu.

Potom sme začali postupne organizovať okrúhle stoly a na nich sa hlavne zúčastňovali: ja, Laco Stehlík, Milada Golierová, Laco Repka, Jožo Stupňan, Jožo Pauko a ďalší. Postupne sme sa dopĺňali a postupne veľmi rýchlo vytvorili rajeckú Verejnosť proti násiliu – VPN. Najskôr sme sa stretávali v malej zasadačke mestského úradu. Riešili sme najrôznejšie úlohy a čoskoro sme presvedčili miestnu zložku KSS, že nastáva čas. Veľmi rýchlo došlo k zrušeniu kancelárie Komunistickej strany Slovenska v Dome služieb, kde pôsobila tajomníčka KSS pani Mária Tordová, ktorá bola platená cez Technické služby mesta Rajec. Túto kanceláriu nám poskytli na stretávanie. Tu sme prijímali aj rôznych ľudí, ktorí mali niečo na srdci. Dnes to nepovažujem za najšťastnejšie, pretože sme sa dostali mimo centra.

Pokračovali veľmi intenzívne rokovania a už sa hovorilo o kooptáciách a prakticky sme sa dohodli, že predsedom MsNV bude pán učiteľ Štefan Jakubík, tajomník ja a podpredsedom mal zostať Ján Fučík. Toto sa mnohým nepáčilo, lebo pána Fučíka nútili, aby odišiel tiež a nielen pán Anton Mandák ako predseda a pani Golierová ako doterajšia tajomníčka. Zlom nastal potom, keď  nás pri jednom spoločnom okrúhlom stole prišiel vyhnať jeden policajt štátnej polície, myslím, že to bol pán Gáblik. My sme však odmietli odísť, kým sa všetko nedohodne. Nedohodli sme sa. Potom vstúpil do rokovaní za KSS Viktor Hajster ustúpili sme, a tak sa stal podpredsedom on.

Po kooptáciách poslancov a inštalovaní vedenia MsNV sa teda stal predsedom Štefan Jakubík, Viktor Hajster podpredsedom a ja tajomníkom. Našou hlavnou úlohou bola príprava prvých slobodných volieb. Boli sme veľmi naivní, my revolucionári i dovtedajší predstavitelia MsNV. Uznali, aj keď sa im to nepáčilo, že treba ustúpiť. Dnes by to tak ľahko zďaleka nebolo možné. Dnešní mocipáni sú oveľa prefíkanejší, obozretnejší, dokážu sa neuveriteľne vyhrážať, žalovať a organizovať najrôznejšie intrigy. Musím konštatovať, že vtedajší funkcionári boli oveľa menej posadnutí peniazmi a mocou.

Ladislav Židek

Pridaj komentár