Verejné obstarávanie

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne neprebieha žiadne VO

Ukončené verejné obstarávania

Nie je ukončené žiadne VO


Profil verejného obstarávateľa:

Občianske združenie Ekoenergia je verejným obstarávateľom v súlade s ustanoveniami §8 odsek 1 písmeno c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Občianske združenie Ekoenergia

Sídlo: Kostolná 658/60, 015 01 Rajec

IČO: 31941851

DIČ: 2020649675

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK55 0900 0000 0000 7651 0867

Štatutárny zástupca:    RNDr. Ladislav Židek

Telefónne číslo: +421 907 884 839

e-mail: park.drienova@gmail.com