Ekoprogramy pre MŠ a ZŠ

ZSKProjekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z dotácie Žilinského samosprávneho kraja na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí. 

Cieľom podporovanej činnosti je organizácia vzdelávacích Ekoprogramov v Bioklimatickom Parku Drienová pre MŠ a ZŠ v Žilinskom kraji v školskom roku 2018/2019. Podporené aktivity prebiehali v mesiacoch september – november 2018.

Náplňou Ekoprogramov je praktická environmentálna výchova – alebo ako inšpirovať deti láske k prírode, aby mali chuť ju objavovať, skúmať, učiť sa. Našim cieľom je aby sa deti aktívne zúčastňovali na ochrane prírody a vnímali ju ako dôležitú súčasť svojho života.

„Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a budem si pamätať, nechaj ma to urobiť a budem si to pamätať celý život.“ Slová českej ekopedagogičky a propagátorky školských záhrad.

Ekoprogramy_ZSK

Fotogaléria: