Pre školy 2023

Vážení záujemcovia o návštevu nášho BIOKLIMATICKÉHO PARKU DRIENOVÁ,

v tomto roku v mesiacoch máj – október 2023 prijímame organizované skupiny (školské výlety, letné tábory, letné školy, rodiny s deťmi a podobne), ktoré sa nám vopred prihlásia prostredníctvom elektronickej správy na adresu: park.drienova@gmail.com

Členovia nášho občianskeho združenia sú dobrovoľníci, náš areál vyžaduje veľa dennej manuálnej práce vo voľnom čase, a preto sme sa tento rok rozhodli, že ponúkneme naše zdravé čisté prostredie organizovaným skupinám, ktoré si pod vedením svojich učiteľov alebo sprievodcov obsahovo pripravia vyučovanie v prírode.

Podmienky pre vstup do areálu sú nasledovné:

 • Záväzné prihlásenie e-mailom s uvedením termínu a celkového počtu účastníkov
 • (odporúčame MŠ maximálne 15, ZŠ do 16 – 30 vrátane sprievodcov)
 • Dobrý úmysel, vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane
 • Príspevok za účastníka: 100 € za skupinu do 15 osôb a 200 € za 16 – 30 účastníkov

V cene príspevku je zahrnutá naša ponuka:

 • 2 – 3 hodinový pobyt v čistej prírode bez chemizácie celého areálu a v príjemnej zdravej klíme (9:00 – 12:00) s úvodným odborným výkladom
 • Mapa areálu s vyznačením náučného chodníka
 • Pre sprievodcu, učiteľa – zapožičanie knižky s popisom zvierat, ktoré sa nachádzajú v areáli
 • Pitný režim voda so sirupom a papierové poháre
 • Stoly s lavičkami pre potreby vyučovania vrátane slnečníkov a pre potreby konzumácie vlastného jedla v prírode
 • Trávnaté ihrisko s bránkami, lopty
 • Dezinfekčné prostriedky
 • Za pohyb detí plne zodpovedajú učiteľky

Na záver pobytu si môžete za príspevok odniesť domáci výrobok alebo suvenír (magnetky, záložky, pohľadnice, med, múka, medovníky, vankúšiky a iné).

Účastníkom odporúčame oblečenie a obuv vhodné do prírody.

Individuálnych návštevníkov žiadame, aby dobrovoľným vstupným prispeli do pokladničky.

Kontakt: Ladislav Židek, 0907 884 839, park.drienova@gmail.com

Kontakt, mapa: https://bioklimapark.com/contact/