EKO Programy pre MŠ a ZŠ

Náplňou Ekoprogramov je praktická environmentálna výchova alebo ako naučiť deti láske k prírode, aby mali chuť ju objavovať, skúmať, učiť sa.

„Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a budem si pamätať, nechaj ma to urobiť a budem si to pamätať celý život.“ Slová českej ekopedagogičky a propagátorky školských záhrad.

Našim cieľom aby sa deti aktívne zúčastňovali na ochrane prírody a vnímali ju ako dôležitú súčasť nášho života.

OBJAVUJ_10_11_2018

Fotogaléria: