Zober triedu do prírody

Praktická environmentálna výchova alebo ako naučiť deti láske k prírode, aby mali chuť ju objavovať, skúmať, učiť sa.

„Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a budem si pamätať, nechaj ma to urobiť a budem si to pamätať celý život.“ Slová českej ekopedagogičky a propagátorky školských záhrad.

Našim cieľom aby sa deti aktívne zúčastňovali na ochrane prírody a vnímali ju ako dôležitú súčasť nášho života.

Eko vzdelavacie programy_ZSK

Programové témy

Fotogaléria:

Pridaj komentár